Skilmálar

1.gr Almennt

1.1 Skilmálar þessir gilda um alla þjónustu sem viðskiptavinur fær afhenta frá Pro Solutions ehf. (hér eftir nefnt Solutions.is). Við áskrift skuldbindur viðskiptavinur sig til þess að hlíta þeim skilmálum sem Solutions.is setur um kjör og notkun þjónustunnar.

1.2 Solutions.is veitir alhliða veflausnir til einstaklinga, félagasamtaka og fyrirtækja gegn gjaldi. Reikningar eru gefnir út á tölvupósti og krafa send á viðskiptabanka.

1.3 Solutions.is gefur sér allt að 48 klst. til þess að svara/hefja vinnu á verkbeiðnum viðskiptavina.

1.4 Allar verkbeiðnir skulu vera sendar á tölvupóstfangið lausnir@solutions.is eða í neyðartilfellum hringja í símanúmer 788-2826.

1.5 Áskrifanda er óheimilt að vista á heimasvæði sínu efni sem brýtur í bága við íslensk lög. Vistun á torrent skrám, hvort sem um ræðir margmiðlunarefni eða hugbúnað til að sækja gögn sem varin eru af höfundarrétti á vefsvæðum er stranglega bönnuð.

2.gr Notkun

2.1 Hver viðskiptavinur fær úthlutað aðgangi á sitt eigið vefsvæði með notendanafni og lykilorði sé þess þörf eða óskað. Áskrifandi er ábyrgur fyrir sínum aðgangi og er óheimilt að afhenda lykilorð sitt öðrum aðila.

2.2 Á vefsvæði viðskiptavinar eru þau útlit og viðbætur sem aðeins eru sett fram af Solutions.is af öryggisástæðum. Allar verkbeiðnir sem snúa ekki að atriðum í áskrift eins og t.d. tenging við þriðja aðila sem og breytingar úr upprunalega vef skal greiða aukalega fyrir. Solutions.is áskilur sér þann rétt að meta hverja beiðni fyrir sig, þarfagreinir og gerir tilboð í verkið.

2.3 Solutions.is áskilur sér rétt til að takmarka eða loka á þjónustu tímabundið eða ótímabundið verði rétthafi uppvís að misnotkun á þjónustu sem og skilmálum.

3.gr Greiðsluskilmálar

3.1 Solutions.is mun birta opinberlega gjaldskrá án VSK fyrir þjónustu á hverjum tíma á vefsíðunni www.solutions.is. Solutions.is getur breytt gjaldskrá fyrir áskrift/þjónustu og eða öðrum áskriftarskilmálum með eins mánaða fyrirvara. Slíkt skal tilkynnt til viðskiptavinar.

3.2 Skráður rétthafi ber ábyrgð á greiðslum til Solutions.is vegna þjónustu og notkun á vefsvæði. Öllum fyrirspurnum er varðar reikninsmál er svarað á tölvupósti lausnir@solutions.is.

3.3 Gjalddagi þjónustu er fyrsti dagur hvers mánaðar og er hver mánuður greiddur fyrirfram.

3.4 Eindagi reiknings er 7 dögum eftir gjaldaga. Sé reikningur greiddur eftir eindaga, ber viðskiptavin að greiða dráttarvexti frá gjalddaga til greiðsludags auk kostnaðar við innheimtu.

3.5 Solutions.is áskilur sér rétt á að senda reikning í innheimtu og loka fyrir verkbeiðnir 7 dögum eftir að eindagi er liðinn nema um annað sé samið.

3.6 Solutions.is áskilur sér rétt að loka fyrir alla þjónustu og rekstur vefsvæðisins ef reikningur í innheimtu er kominn 23 daga yfir eindagi.

3.7 Athugið að greiðslukostnaður 195 kr. bætist við þegar krafa er send í netbanka.

4.gr Annað

4.1 Uppsögn á þjónustu verður að vera skrifleg. Með bindandi 12 mánaða samningi er uppsagnafrestur 3 mánuðir. Uppsögn tekur ekki gildi fyrr en að binditíma loknum og miðast uppsögn við mánaðarmót.

4.2 Ef verðhækkun verður á þjónustu/áskrift og viðskiptavinur samþykkir ekki nýjan skilmála er honum heimilt að segja upp þjónustu þó binditíma sé ólokið og viðskiptavinur heldur umsömdu upprunalegu verði. Uppsagnarfrestur skal þó alltaf vera 3 mánuðir og segja þarf upp skriflega eigi síðar en síðasta dag mánaðar.

4.3 Solutions.is áskilur sér rétt til að endurskoða þessa skilmála án fyrirvara ef þörf krefur.

4.4 Solutions.is áskilur sér rétt til að senda viðskiptavinum tölvupóst/skilaboð með tilkynningum er varða þjónustuna.

4.5 Solutions.is áskilur sér rétt til þess að eyða gögnum viðskiptavinar ef reikningar hafa ekki verið greiddir samfellt í 3 mánuði.

4.6 Brot á ofangreindum skilmálum getur valdið tafarlausri lokun á þjónustu.

Vafrakökur

Skilmálar Solutions.is um notkun á vefkökum
Eftirtaldir skilmálar eiga við um notkun vefkaka á lénum okkar (solutions.is og undirsíður).

Hvað eru vafrakökur

Vafrakökur eru smáar textaskrár sem eru vistaðar í vafranum þínum. Þær geta innihaldið t.d text, dagsetningar og númer. En þær geyma aldrei persónulegar upplýsingar um notenda.

Notkun okkar á vafrakökum

Við notum vafrakökur til að bera kennsl ef notendur hafa komið áður á síðuna, getum þá sniðið leit eða aðra þjónstu að notenda, til dæmis innskráningarupplýsingar.

Með því þekkja notendur er hægt að gera heimsóknir á síðuna þægilegri t.d með því að muna eftir fyrri aðgerðum.

Þróa síðuna og fá betri upplýsingar hvernig hægt er að bæta hana.

Til að birta notendum auglýsingar.

Geymsla á vafrakökum

Við geymum vafrakökur í allt að 24 mánuði, frá heimsókn.

Að slökkva á vafrakökum

Notandi getur ávallt stillt vafra sinn þannig að notkun á kökum er hætt. Þó geta slíkar stillingar dregið úr aðgengi á vefsvæðinu og getur notandi fundið fyrir verri heildarvirkni.

Hverjir fá upplýsingar úr vafrakökum?

Á vefsíðu okkar söfnum við upplýsingum meðal annars til að greina hversu margir heimsækja vefinn og notumst við þá við upplýsingar frá þriðja aðila má þar nefna Google analytics og Facebook Pixel. Þær safna upplýsingum nafnlaust og er hægt að sækja þar upplýsingar án þess að fá upplýsingar um einstaka notendur eða persónupplýsingar. Þessar síður safna jafnframt eigin kökum til að fylgjast með heimsóknum notenda. Áskiljum við okkur rétt á þeim grundvelli til að birta notendum auglýsingar í gegnum endurmarkaðskerfi þeirra.

Persónuvernd

Solutions.is skilur hversu mikilvægt einkalífið er og mun ekki veita neinar upplýsingar um einstaklinga til þriðja aðila nema af lagalegum skyldum.